# راهنما_کد__دستوری_ایرانسل

راهنما کد دستوری ایرانسل

عملیات کد دستوری انتخاب حالت پخش تک آهنگی #1*1*777* انتخاب حالت پخش چند آهنگی #2*1*777* مشاهده آلبوم #2*777* مشاهده فهرست پخش پیش فرض #3*777* خرید #کد آهنگ*4*777* حذف #کد آهنگ*5*777* جایگزینی رایگان #کد آهنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید